Utmerkingar
********************
 
Hardanger Gjestegard
 
har fått desse utmerkingane sidan opninga i 1994:
 
Byggjeskikkpris frå Ullensvang herad
 
Diplom frå Fortidsminneforeningen
 
Påskjøning frå Norsk Kulturråd
 
Målprisen frå Ullensvang Mållag

I praktboka "En reise i Norge", (2001 / Kom Forlag), kan ein lesa om Hardanger Gjestegard
 
Ein kan og lesa om oss i "FOLGEFONNA OG FJORDBYGDENE"  (2008 /  Nord 4)