Prisar
Servering må alltid tingast på førehand, både frukost, lunsj og middag. 
Servering berre til grupper på minimum 10-12 vaksne personar eller etter avtale.
 
Pris:
Overnatting for 2 personar i liten leilegheit med sjølvhushald, 1 døger:
NOK 1000. Sluttreingjering kr 500.

NOK 1200  for 2 personar - NOK 1600 for 4 personar i stor leilegheit med sjølvhushald, 1 døger. Sluttreingjering kr 1000,-.

Oppreidde senger, handklede og straum er inkludert i romprisen. Rabatt for lengre opphald.)

Tillegg for enkeltrom.

Me ynskjer helst minimum 2 døgns opphald.

Innsjekk frå kl. 17.00.
Avreise seinast kl. 11.00. For opphald utover tidsfristen kan gjesten måtte betala for det.

Grupper på 10-12 personar kan tinga frukost, lunsj, middag, untatt i 2020.

Fyr på peisen er inkludert i menyprisen.

Frukost NOK 175
Lunsj    NOK 325
Middag NOK 395 for 2-rettars og NOK 495 for 3-rettars. 
Sjå elles Selskap og servering for framlegg til meny.

Matpakke NOK 50,-.

 Me tek ikkje imot (større) grupper på felles sjølvhushald.

 Pris på kursopphald - sjå Kurs og møte

 Pris på selskap - sjå Selskap og servering

 Det er ikkje lov å ta med seg drikkevarer til Gjestegarden

 Prisane kan verta endra

 

Ved avbestilling mindre enn 7 dagar før avtalt opphald betalar kunden 75% av bestillinga

Ved avbestilling 8-30 dagar før avtalt opphald betalar kunden 50% av bestillinga

Depositum etter avtale