Prisar
Servering må alltid tingast på førehand, både frukost, lunsj og middag. 
Servering berre til grupper på minimum 12 vaksne personar eller etter avtale.
 
Pris pr. pers.: 
 
Overnatting m/frukost frå kr. 695,- p.p.p./døger i dobbeltrom.
Tillegg for enkeltrom kr. 250,- p/døger.
Minimum opphald er 2 døger.

Matpakke kr. 50,-.
Middag, sjå Selskap og servering.

Pr. døger i leilegheit med sjølvhushaldning for 2 personar frå kr. 1000,- til kr. 1.200,-.
Pris pr. veke i leilegheit med sjølvhushaldning for 2 personar frå kr. 6.300,-.
Leilegheit med plass til 4-5 personar kr. 1.600,- pr. døger.
Oppreidde senger, handklede og straum er inkludert i leigeprisen.
 
Betaling for sluttreingjering med sjølvhushald er ikkje inkludert kr. 600,-.

 Me tek ikkje imot (større) grupper på felles sjølvhushald.

 Pris på kursopphald - sjå Kurs og møte

 Pris på selskap - sjå Selskap og servering

 Det er ikkje lov å ta med seg drikkevarer til Gjestegarden

 Prisane kan verta endra

 

Ved avbestilling mindre enn 7 dagar før avtalt opphald betalar kunden 75% av bestillinga

Ved avbestilling 8-30 dagar før avtalt opphald betalar kunden 50% av bestillinga

Depositum etter avtale