Velkomen til
Hardanger Gjestegard
 
"Cideriet Anno 1898"
 
 
Hardanger Gjestegard ligg vakkert til heilt nede ved Hardangerfjordenomkransa av frukttre, fjord og fjell.
 
Hardanger Gjestegard er bygd opp i lokala til eit tidlegare frukt- og bærpresseri frå 1898.
Hovudbygning, kårhus, naust og 2 kvernhus vart restaurert i byrjinga på 1990-talet ogmetok imot dei fyrste gjestene i 1994.
 
I 1997 vart Sjøbua teken i bruk til utleige og Hardanger Gjestegard er i dag ein kulturhistorisk stad for (kurs, møte, selskap) og ferie m/sjølvhushald.
Me har diverre ikkje lenger tilbod om servering.
 

Hardanger Gjestegard
Alsåker
5778 UTNE
Telefon 971 01 878 / 901 67 632
E-post post@hardanger-gjestegard.no


        Rediger