Velkomen til
Hardanger Gjestegard
 
"Cideriet Anno 1898"
 
   
 
Hardanger Gjestegard  ligg vakkert til heilt nede ved Hardangerfjorden omkransa av frukttre, fjord og fjell.
 
Hardanger Gjestegard er bygd opp i lokala til eit tidlegare frukt- og bærpresseri frå 1898.
Hovudbygning, kårhus, naust og 2 kvernhus vart restaurert i byrjinga på 1990-talet og me tok imot dei fyrste gjestene i 1994.
 
I 1997 vart Sjøbua teken i bruk til utleige og Hardanger Gjestegard er i dag ein kulturhistorisk stad for kurs, møte, selskap og ferie m/sjølvhushald.