Kurs og møte
 
   
 
Møterommet har plass til 12-14  personar og har flipover, overhead, videokanon,
kopimaskin og er tilkopla breiband.
 
Hardanger Gjestegard tilbyr kurs i leiarutvikling og lagbyggjing i samarbeid med profesjonelle konsulentar. Til kursopphald tilbyr me heilpensjon.
 
 
Prisar pr. pers. pr. døger på kursopphald 2018:

* Enkeltrom, 12                  kr.   2.500,-.
 
          
 Minstepris                    kr. 15.000,-.
 
Inkludert i prisen er:
* Lunsj
* Kaffipausar (1 av dei med bakst)
* Middag
* Frukt
* Overnatting m/frukost
* Bruk av møterom
 
Utvida kurspakke m/lunsj neste dag: frå kr. 800,-.

Dagmøte pr. pers.: frå kr. 850,-. Minstepris kr. 9.000,-.
 
Inkludert i prisen er:
* Lunsj
* Kaffipausar
* Bruk av møterom

* Andre opplegg - pris etter avtale
* Alle rettar - øl - vin - brennevin
* Det er ikkje lov å ta med seg drikkevarer til Gjestegarden

Alsåker, N-5778 Utne   -   Mobiltlf.: +47 97 10 18 78 (T)  -  +47 90 16 76 32 (P)
 
 
Ved avbestilling mindre enn 7 dagar før avtalt opphald betalar kunden 75% av bestillinga
Ved avbestilling 8-30 dagar før avtalt opphald betalar kunden 50% av bestillinga
    Depositum etter avtale